King Creol

S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masqueradeChampionGoldenesima King Creol  ny 22

Stamtavla

     mannegumman@gmail.com


S*Mannegummans  Sibiriska katter och Neva Masquerade