Honor/Females

S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masquerade

S*Mannegummans Kinel la Frodite

(nys) ns 11 Stamtavla

S*Mannegummans King Natasch Naemi

n 22 Stamtavla

Mabrigas Vanessa ny 23 Stamtavla

S*Mannegumman's Kinel Nikita NEM ny 21

Stamtavla

IC S*Mannegumman's DesCapo La Bi-Londi SIB ny 09 24

Stamtavla

S*Mannegummans LaFrocapo Caprina

ns 22 Stamtavla

SE*Niluka's CapMar Maja ns 09 11

Stamtavla

S*Mannegumman's Vanpido Nadzia

ay 22 Stamtavla

mannegumman@gmail.com

 

S*Mannegummans Sibiriska katter och Neva Masquerade