Lafrodite

S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masquerade

Honor

S*Mannegummans Kinel la Frodite

(nys) ns 11  Stamtavla

     mannegumman@gmail.com


S*Mannegummans  Sibiriska katter och Neva Masquerade