Vanessa

S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masquerade

Honor

S*Mannegummans Kinel la Frodite

(nys) ns 11

S*Mannegummans King Natasch Naemi

n 22

Mabrigas Vanessa ny 23

 

 

 

S*Mannegummans Kinel Nikita

NEM ny 21

Stamtavla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S*Mannegummans DesCapo

La Bi-Londi ny 09 24

Stamtavla

 

mannegumman@gmail.com

S*Mannegummans LaBiMar Londina

ns 11

S*Mannegummans VanCoel Cappita ny 22, bor på foder hos Elin i Grangärde

 

S*Mannegummans LaFrocapo Caprina

ns 22

 

S*Mannegummans Sibiriska katter och Neva Masquerade