kattungar väntas

 

 

ChampionGoldenesima King Creol ny 22

LaFrodite och Nicapo Cupido

Goldenesima Nicapo Cupido ny 22

S*Mannegumman's King Natasch Naemi n 22

S*Mannegumman'sDescapo La Bi-londi ny 09 24

Edmund Phantum cat's as 24

mannegumman@gmail.com

 

S*Mannegummans Sibiriska katter och Neva Masquerade