kattungar/Kittens


S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masqueradeKattungar  / Kittens

Naemi och Marwin har fått tre små       underbara kattungar. födda den 21 mars 

Vanessa och Marwin har fått 5 små underbara, silver med vitt, kattungar.  födda den 24 mars


WigorHane ns 09 24(11)

 

Wilton hane ns 09 24(11)

Wille hane ns 09 22

Wilara hona ns 09 22

 

Wiltero hane ns 09 22

Mother S*Mannegumman's Natasch  Naemi 

Father IC S*Mannegumman's Marwin vom Kirnbach  ns 03 11

Talik hane silver  med vitt ns09 24(11)

Tau hane silver med vitt. ns 09 n 24(11)

TaleHona silver med vitt ns 09 24 (11)

     mannegumman@gmail.com

Länk till


S*Mannegummans  Sibiriska katter och Neva Masquerade