kattungar/Kittens


S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masqueradeKattungar  / Kittens


Dimah  har fått en fantastisk kul l Sib n 24 , ny 22 ny 24 Nem ny 21  

Caprinas och Cupidos underbara kattungar Andino ny 22. tingad  Abrielle ns 22 ledig Alcinia ny 22  tingadAdriana ns 22 Tingad

leveransklara 17 juli


Hane ny 22 Kettil tingad ,

Neva hona Diba tingad ,Loke hane tingad,  Doris neva hona ledig ,Faradiba  hona ny 24 ledig ,Anund Hane ny 23 ledig ,Atle  hane ny 24 ledig  Assur hane n 24 ledig

Nikita och Niko har fått 5 små superfina små kopior av Niko alla med vitt i ansiktet

Father IC S*Mannegumman's Marwin vom Kirnbach  ns 03 11

     mannegumman@gmail.com


S*Mannegummans  Sibiriska katter och Neva Masquerade