kattungar/Kittens


S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masqueradeKattungar  / Kittens

Naemi och Marwin har fått tre små       underbara kattungar

LaFrodite och Marwin har fått kattungar    alla har svart  silver med vitt

Father IC S*Mannegumman's Marwin vom Kirnbach  ns 03 11


Alla är tingade 

S*Mannegumman's <Lafromar Petit Bellis

Tingad

Mother S*Mannegumman's Kinel LaFRodite

ns(y) 11

     mannegumman@gmail.com


S*Mannegummans  Sibiriska katter och Neva Masquerade