Hem

S*Mannegummans DesCapo La Bi-Londi blev

Internationell Champion  i Oslo Norge  tillsammans med S*Mannegummasn Marwin Vom Kirnbach som också blev Internationell Champion

Det gick bra på utställningen iBorlängev Abrielle  blev  BIV och gick till panel 

S*Mannegumman's Nadzed Heihei fick CAC

Mannegumman's Heidim Anund  fick fantastiskt bedömning av Hanna Jensen

Fotade mina fina på utställningen Fotograf Madelene gjordeett bra jobb .

Destiny blev Internationell Champion i Åbo Finland  och fick CAGCIB

     mannegumman@gmail.com