planer/Plans

S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masqueradeChampionGoldenesima King Creol  ny  22

                                                         Planer                                                                                                                 

Vi planerar att para

We plans mating this yearS*Mannegummans King Natach Naemi 

ny 22

Landshut Brit's Cupido ny 22

     mannegumman@gmail.com


S*Mannegummans  Sibiriska katter och Neva Masquerade