planer/Plans

S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masqueradeChampionGoldenesima King Creol  ny  22

                                                         Planer                                                                                                                 

Caprina och Cupido ha f├ątt sina kattungar S*Mannegummans laFroCapo Caprina  ns 11

Landshut Brit's Cupido ny 22

     mannegumman@gmail.com


S*Mannegummans  Sibiriska katter och Neva Masquerade