planer/Plans

 

S*Mannegummans Sibiriska katter och Neva Masquerade

 

 

ChampionGoldenesima King Creol ny 22

Planer

Vi planerar att para

We plans mating this year

 

 

mannegumman@gmail.com