planer/Plans

S*Mannegummans sibiriska katter och Neva masquerade

 

 

ChampionGoldenesima King Creol ny 22

Planer

Vi planerar att para

We plans mating this year

 

 

S*Mannegummans Kinel Nikita NEM ny 21

Landshut Brit's Cupido ny 22

mannegumman@gmail.com

 

S*Mannegummans Sibiriska katter och Neva Masquerade